A TÉZIS

"Fogd kézen a változásokat,
mielőtt azok ragadnának torkon téged"

Churchill

Átlépvén a harmadik évezred küszöbét nagy iramú változásoknak vagyunk tanúi a világban. A nyolcvanas évek végén a kommunista világrendszer totális összeomlásával véget ért a hidegháború, megszűnt a bipolaritás, s új gazdasági és politikai erővonalak mentén kezdtek átrendeződni a világ erőcentrumai. Az új stratégiai környezet mind Európa világpolitikai szerepében, mind pedig az európai rendben gyökeres változásokat eredményezett.

Európa és a kapcsolódó régiók, hidegháború utáni geostratégiai jellemzője a kölcsönös függőségeken és alárendeltségeken alapuló komplexitás. Ehhez kapcsolódik a biztonsági kihívások dinamikus és sokrétű feltörése, amely kiteljesíti a kiszámíthatatlanságot, s egyben multiplikálja az európai biztonság evolúciós alternatíváit. Az a tény, hogy az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállamai, tágabb értelemben pedig minden európai és észak-amerikai, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezeten és a Partnerség a Békéért Programon keresztül az összes volt szovjet utódállam is bekapcsolódik az európai biztonsággal kapcsolatos vitákba, együttvéve inkább a további bonyolultság, semmint a rend felé hajtja a történéseket.

E rendkívüli dinamikájú és komplex folyamatok közepette a biztonságpolitika egyik alapvető feladata, hogy leegyszerűsítse, rendszerezze és meghatározza azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek minimálisan, viszont elégségesen szükségesek az európai biztonság jelenlegi folyamatainak megértéséhez. Ennek megfelelően e tanulmány három kérdésre keresi választ:
  1. Melyek az európai biztonsági architektúra mai központi pillérei?
  2. Mennyi az európai biztonság megértéséhez minimálisan, viszont okvetlenül szükséges központi összefüggések száma?
  3. Mi azok tartalama?

Az értekezés tézise, hogy az európai biztonság megértéséhez legalább öt központi tényezőt, körülményt, folyamatot és azok korrelációját kell figyelembe venni, s azt bizonyítja, hogy a mai európai biztonság az alábbi központi pilléreken nyugszik:

  1. az európai hatalmak érdekérvényesítésének tradicionális örökségén, aktuális interakcióin és mindenkori céljain;
  2. a globális és az európai biztonsági kihívások alakulásán;
  3. az európai védelmi/katonai képességek fejlődésén;
  4. a transz-atlanti kapcsolat dialektikáján, valamint
  5. az európai integráció törvényszerűségein.