III. FEJEZET

AZ EURÓPAI BIZTONSÁGPOLITIKA ÉS KATONAI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE
.

"Az a katonai szövetség, amelynek nem a háborúra
való felkészülés a célja, értelmetlen és hasztalan."
Hitler
.
Hitlertől idézni, végzetes lehet egy kutató számára. Az olvasó azt hiheti: a szerző szimpatizál a náci vezér személyével, vagy elveivel. A mottó-választás pontosan azért esett Hitler, Mein Kampf-jából származó idézetre, hogy kellő figyelmet keltsen akkor, amikor az európai katonai képeségek fejlesztéséről esik szó. A jövő katonai képességeinek erősítésekor, valamint az új frontok nyitásakor ugyanis nem feledkezhetünk meg a múlt tanításáról.
A harmadik fejezet tézise, hogy napjainkban, amennyiben létrejön a katonai képesség, annak alkalmazására sor is kerül. A kérdés nem az, hogy "mikor?", hanem sokkal inkabb az, hogy "hol?" Amennyiben ugyanis az európai katonai képességek műveletbe vetése Európában, vagy a kapcsolódó régiókban történik, az minden bizonnyal (!) (ön)védelmi céllal történik. Tekintettel arra, hogy az európai katonai képességek kontinensen kívüli alkalmazása morális, jogi és társadalmi alapvetéseket renget meg, e műveletekbe csak rendkívül indokolt esetben és különös körültekintéssel előkészített tervekkel bocsátkozhat Európa.
E fejezet amellett érvel, hogy az európai integráció és az azt oltalmazni hivatott katonai képességek fejlődésének minőségi és mennyiségi mutatói nem csupán az európai biztonság átrendeződését vonják maguk után, hanem jelentősen befolyásolják az EU-USA, EU-NATO, EU-Oroszország kapcsolatokat, s egyben módosítják az Európai Unió fajsúlyát is a globális politikában. Bizonyítja továbbá, hogy a mind tömörebbé váló európai gazdasági, pénzügyi, kulturális központhoz társuló katonai erő, elemi hatással van az európai biztonságra, így Európa ars poetica-jara. Tekintettel arra, hogy az Európai Biztonság- és Védelempolitika, s az annak részét képező védelmi kvalitások az Európai Unióról szóló szerződés Közös Kül- és Biztonságpolitikájába integrálódnak be, a katonai erő elsősorban az Unió hangsúlyosabb globális külpolitikai és biztonságpolitikai szerepvállalását és további globális ambícióit hivatott biztosítani. A részfejezetek az CFSP és az ESDP kibontakozása, kronológiája, fejlődési szakaszai és kilátásai, valamint a keletkezett rezonanciák figyelemmel kísérése révén azt kívánják igazolni, hogy az európai védelmi képességek – kezdeti állapotuk ellenére – már ma is mind számottevőbb globális tekintélyt, befolyást és további expanziós távlatokat kölcsönöznek az Uniónak.