II. FEJEZET

A GLOBÁLIS BIZTONSÁG ÁTALAKULÁSA ÉS AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÚJ IRÁNYAI
.
"Ezt a világot tulajdonképpen az ördög teremtette,
egy olyan pillanatban, amikor Isten nem figyelt oda."
Russel
.
A második fejezet célja, hogy a teljesség igénye nélkül, mégis a prioritásokra való törekvéssel rámutasson és tanulmányozza azokat a globális biztonsági kihívásokat és nemzetközi folyamatokat, amelyek meghatározzák, jellemzik, vagy befolyásolják az európai biztonság jelenét és jövőjét. E fejezet tézise, hogy mivel maguk a biztonsági kihívások, rizikófaktorok, illetve azok mutációi alapvetően befolyásolják a biztonság mindenkori értékét, e folyamatokat önálló pillérként kell kezelni az európai biztonság vizsgálatakor. Kifejtendő a veszélytényezők átalakulását, a két részfejezet ”az általánostól a szűkebb felé” elvet követve a biztonság ”globális” és ”európai” dimenzióinak vizsgálatát, valamint azok összehasonlítását végzi el.