IV. FEJEZET

A TRANSZ-ATLANTIZMUS
.
"Figyelmen kívül hagyhatod a dialektikát,
tövényei alól azonban akkor sem mentesülsz."
Trockij
.
A negyedik fejezet a transz-atlanti kapcsolatok legjellemzőbb törvényszerűségeire és ellentmondásaira mutat rá, s amellett érvel, hogy az Atlanti-óceán két partja közötti kapcsolatok minősége nem csupán Európa és Amerika, hanem az egész világ biztonságára is domináns hatással van. E fejezet tézise, hogy az európai integrációból mindinkább kiteljesedő európai hatalmi erőkoncentráció egyfelől módosítja a korábbi status quot, másfelől eltérő értelmezést kap az Egyesült Államokban és Európában. Az EU kiteljesedését, a Közös Európai Biztonság- és Védelempolitika építkezését, valamint az Amerikai Egyesült Államok külpolitikáját ezért továbbra is számos tisztázatlan kérdés, nehezen kiszámítható fejlődési alternatívák, s mind több ellentmondás kíséri. A tézist kifejtendő e fejezet kimondja, hogy a transz-atlanti biztonság dialektikája magára az ESDP-progresszióra és az általa keltett örvényeire; az Egyesült Államok kül- és azon belül Európa-politikájára, valamint az ESDP és a NATO közötti disszonanciákra épül.