ELŐSZÓ

.
”Európa”, ”biztonság” – napjaink nemzetközi kapcsolataiban használt leggyakoribb szavak. Jelentésük ugyan magától értetődőnek tűnik, rájuk vonatkozó egységes rendszerelmélet mindezidáig nem látott napvilágot. Katonaként és kutatóként nap mint nap tapasztalom, hogy a világ vezető tisztségviselői, szakértői, kutatói másként értelmezik az európai biztonságot, eltérően rangsorolják annak elemeit. Az értékeléseket, érveléseket, álláspontokat gyakran radikálisan befolyásolják a politikai, gazdasági, kulturális, történelmi, földrajzi, vallási hovatartozásból, vagy körülményekből fakadó tényezők. Az európai biztonság alapdilemmája is tulajdonképpen ebben rejlik: közös nevezők, definíciók hiányában nem csak a probléma-megközelítés, hanem annak megoldását elősegíteni hivatott tárgyalások, konferenciák eredményei is különbözőek, kimenetelük többesélyes. Dr. Babos Tibor alezredes tanulmánya e különbözőségek csökkentéséhez, az eltérő álláspontok közelítéséhez, s a fogalmak közös nevezőre hozásához járul hozzá. Azzal, hogy rámutat az európai biztonság kétségtelen komplexitására, s hat éves kutatómunkája eredményeképpen meghatározza a legfontosabb öt pillért nem csupán új rendszerbe foglalja az európai biztonság szövevényes összefüggéseit, hanem egyben racionalizálja és egyszerűbbé is teszi annak megértését. Ez egyedülálló tudományos és szakmai teljesítmény a mai világban.
.
az MTA külső tagja,
Országgyűlési Képviselő