AJÁNLÁS

.
Babos Tibor alezredes tanulmánya páratlan hozzájárulás az európai biztonság tanulmányozásához és megértéséhez. A több mint hat éven át tartó alapos tudományos kutatás eredményeképpen és szerteágazó nemzetközi szakmai kapcsolat felhasználásával írt értekezésben a szerző öt pillérbe integrálja az európai biztonság formálásának kulcsszereplőit, meghatározó folyamatait és aktuális dilemmáit. A mintegy 230 oldalba foglalt tézis olvasása folyamán az író komoly kihívás elé állítja az olvasót. Merész megfogalmazásaival, provokatív gondolataival nem csak rávilágít az európai biztonság sarkalatos problémáira, hanem be is vonja a közönséget az aktuális vitákba. Ezt a borítón látható kép is szemléletesen ábrázolja. Amikor megkérdeztem a szerzőt: „miért ragaszkodik egy olyan borító-képhez, amely nem pontosan öt pillért ábrázol?”, azt válaszolta: „a könyvben megjelenített öt pillér csak ajánlás, amit egyébként ma, több tudományos és szakmai testület már elfogadott. A további, esetleges pilléreket az olvasó töltheti fel tartalommal, ezzel kapcsolódva be az európai biztonság körül folyó eszmecserékbe”.
Mint lektor, alapvetően az alkotás szakmai relevanciáit és tudományos értékeit vizsgáltam. Őszinte megtiszteltetés számomra, hogy hozzájárulhattam a brüsszeli NATO Public Diplomacy Division, az oberammergaui NATO School, valamint a budapesti Stratégiai és Védelmi Kutató Központ és Zrínyi Kiadó bevonásával megvalósult nagyszerű projektbe. Az elismerés azonban vitathatatlanul a szerzőt illeti. A könyv egészét végigkísérő történelmi utalások, az érdekfeszítő logikai összefüggések, a kevésbé ismert, viszont nagyon fontos tények feltárása, illetve a tézist igazoló markáns és egységes érvrendszer mind-mind Babos Tibor alezredes töretlen és nagyszerű munkájának sikerét igazolják.
E könyv hatalmas terjedelmet ölel fel. Térbeni és időbeni léptéke, valamint szakmai mélysége számos, különböző szintű tudományos diszciplínát érint. Éppen ezért legfontosabb értéke talán az, hogy egy olyan keretbe foglalja az európai biztonság szerteágazó és dinamikus folyamatait, amely egyszerűbbé és ezáltal érthetőbbé is teszi korunk Európáját. E gondolatok jegyében ajánlom Dr. Babos Tibor alezredes tanulmányát minden olyan érdeklődő számára, aki a nemzetközi kapcsolatok és a biztonságpolitika európai területeit kutatja.
.
Dr. Kurt W. Schake (Ph.D.)
az Egyesült Államok Légierejének ezredese,
a NATO Iskola dékánja